vineri, aprilie 20, 2012

Consiliul Ministrilor Culturii din Europa de Sud-Est, Belgrad, 20 aprilie 2012

La 20 aprilie 2012, la Belgrad, Serbia, a avut loc ediţia a IX-a a Consiliului Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est. Au participat Miniştrii Culturii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia, oficiali din partea UNESCO, Consiliul Europei, Uniunii Europene şi Consiliul Regional de Cooperare.

La şedinţa de la Belgrad, Republica Moldova, a fost reprezentată de dl Boris FOCŞA, ministrul culturii  şi dl Andrei Chistol, şef al secţiei integrare europeană, relaţii şi proiecte internaţionale.

Pentru Republica Moldova, şedinţa de la Belgrad a fost una istorică, dat fiind acceptarea acesteia, după o perioadă de doi ani de negocieri, în calitate de membru titular al CoMoCoSEE. 
  
Republica Moldova a devenit cea de-a 12 ţară membru al  Consiliul Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est, în rând cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Muntenegru, România,  Serbia, Slovenia şi Turcia.

Subiectul central al Şedinţei de la Belgrad a fost stabilirea instrumentelor şi mecanismelor noi de susţinere a dezvoltării cooperării regionale în domeniului cinematografic, al salvgardării patrimoniului cinematografic şi audiovizual.

Preşedinţia-în-Exerciţiu a Consiliului, exercitată de Serbia a propus crearea unui Fond Regional de finanţare a filmelor de bugete mici, acest lucru urmînd să consolideze cooperarea regională în domeniul cinematografic şi să contribuie la realizarea obiectivului Uniunii Europene privind crearea unei Europe Creative.

Dl Boris FOCŞA, a susţinut iniţiativa Preşedinţiei-în-Exerciţiu a Consiliului privind crearea Fondului Regional de finanţare a filmelor, menţionînd că “Republica Moldova se va implica plenar în realizarea acestui obiectiv, iar  acest format de cooperare va permite cineaştilor din Republica Moldova să realizeze coproducţii cinematografice comune cu cineaşti din ţările sud-est europene”.

La finalul lucrărilor Consiliul a adoptat o Declaraţie prin care miniştrii culturii din Europa de Sud-Est se pronunţă în favoarea dezvoltării industriilor culturale, sprijinirea cinimatografiei şi audiovizualului.miercuri, aprilie 18, 2012

Sesiunea de comunicări ştiinţifice: Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice din anul 2011 în Republica Moldova, Chiinău, 18 aprilie 2012


 La 18 aprilie 2012,sub egida Comisiei Naţionale Arheologice de pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, a avut loc Sesiunea de comunicări ştiinţifice: Rezultatele preliminare ale cercetărilor  arheologice din anul 2011 în Republica Moldova.

Sesiunea a fost dedicată Zilei Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor şi Aniversării a  40-a a Convenţiei UNESCO privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural .

La lucrările Sesiunii au participat specialişti consacraţi de la următoarele  instituţii de profil din Republica Moldova şi România:
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
           Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
           Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară” 
           AO Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România
Lucrările Sesiunii s-a desfăşurat în trei secţiuni, inclusiv:

I. Secţiunea Arheologie preistorică

Dr. hab. Oleg Leviţchi, Rezultatele preliminare a săpăturilor arheologice din anul 2011 în microzona Trinca, r. Edineţ
Dr. Serghei Covalenco, Descoperiri din paleoliticul inferior lângă or. Dubăsari
Dr. Serghei Covalenco, Cercetarea arheologică a grotei Trinca III din perioada paleoliticului
Cerc. Vitalie Burlacu, Cercetarea arheologică a staţiunii musteriene Teţcani X
Cerc. Genadie Sârbu, Cercetarea arheologică a fortificaţiei tripoliene Trinca „la Şanţ”
Dr.hab. Eugen Sava, Cerc. Veceslav Bicbaev, Cerc. Valeriu Bubulici, Cerc. Mariana Vasilache, Cercetări arheologice în aşezarea Petreni, r. Drochia
Dr. Igor Manzura, Результаты геомагнитной съемки на поселении культуры Болград-Алдень у с. Чалык, Тараклийского района

II. Secţiunea Arheologia antică

Dr. hab. Ion Niculiţă, Dr. Tudor Arnăut, Evoluţia habitatului getic de la Saharna Mică, r. Rezina
Dr. hab. Ion Niculiţă, Dr. Aurel Zanoci, Dr. Sergiu Matveev, Lect. Mihai Băţ, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Saharna Mare din 2010-2011
Dr. hab. Ion Niculiţă, Dr. Andrei Nicic, Unele observaţii asupra evoluţiei aşezării Saharna Dealul Mănăstirii
Dr. Tudor Arnăut, Dr. Rodica Ursu-Naniu, Lect. Victor Moldovanu, Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Stolnicieni, r. Hânceşti
Cerc. Roman Croitoru, Cerc. Ion Cionbanu, Особенности археозоологического комплекса  кургана IV гетского городища Столничень-Четэцуя
Cerc. Serghei Agulnicov, Cerc. Sergiu Popovici, Cerc. Denis Topal, Cerc. Valeriu Paşa, Cercetarea arheologică a tumulului nr. 7 de la Purcari, r. Ştefan Vodă
Cerc. Serghei Agulnicov, Cerc. Valeriu Paşa, Cerc. Sergiu Popovici, Cercetări arheologice de salvare în aşezarea Măşcăuţi-Zaverna, r. Criuleni
Dr. Octavian Munteanu, Cercetarea arheologică de la Horodca, raionul Ialoveni în anul 2011
Cerc. Valeriu Bubulici, Dr. Ion Tentiuc,  Descoperirea unui mormânt de incineraţie în situlă de bronz lângă s. Mana, r. Orhei
 
III. Secţiunea Arheologia medievală

Dr. Nicolai Telnov, Cercetări arheologice în regiunea din stânga Nistrului în anul 2011
Dr. Vlad Vornic, Cerc. Ion Ursu, Dr. Ludmila Bacumenco, Cerc. Larisa Ciobanu, Rezultatele săpăturilor arheologice din necropola medievală de la Lozova, r. Străşeni
Dr. hab. Gheorghe Postică, Cercetări arheologice preventive la Orheiul Vechi şi la Biserica Sf. Arhangeli Mihail şi Gavriil din  s. Lăpuşna, r. Hânceşti  în anul 2011
Dr. Valeriu Cavruc, Proiectele recente de formare profesională în domeniul cercetării arheologice de teren cu participarea specialiştilor din Republica Moldova
Dr. Sergiu Musteaţă, Vizita de studiu cu studenţii facultăţii Istorie şi etnopedagogie  a UPS „Ion Creangă”  la şantiere arheologice din Germania şi Romania în anul 2011

 Moderatori: Dr.hab. Gheorghe Postică,
preşedintele Comisiei Naţionale Arheologice
Dr.hab. Eugen Sava, vicepreşedintele CNA
Silvia Cebotari, secretarul CNA