miercuri, decembrie 08, 2010

Congresul al XXV-lea al Uniunii Latine, Paris, 7 decembrie 2010Pe data de 7 decembrie, la Paris, şi-a desfăşurat lucrările cel de-al XXV-lea Congres al  Uniunii Latine, în cadrul cărora au participat reprezentanţii a 36 state latine din Europa, America, Africa şi Asia.
La Congresul Uniunii Latine, delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de dl Gheorghe Postică, Viceministrul Culturii, E.S. dl Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica  Franceză, Delegat  Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) şi dna Stela Volontir, consilier Ambasada Republicii Moldova în Franţa.

Lucrările Congresului au derulat cu alegerile noilor organele de conducere şi a preşedintelui Uniunii Latine. În acest context, reprezentantul Republicii Moldova,  E.S. Dl Ambasador Oleg Serebrian, la propunerea unui grup de ambasadori din ţările francofone, cu susţinerea grupului de ambasadori din ţările hispanofone, prin votul unanim al delegaţilor, a fost ales în funcţia de preşedinte al Uniunii Latine pentru următorii 2 ani.

În continuare, în conformitate cu Statutul Uniunii Latine, E.S. dl Oleg Serebrian a prezidat şedinţele celui de-al XXV-lea Congres, care s-a desfăşurat într-o atmosferă deosebită, graţie moderării excepţionale de către noul preşedinte al Uniunii Latine, fapt menţionat special în mai multe discursuri ale delegaţilor din diferite ţări.

În timpul lucrărilor Congresului a fost discutat raportul privind activitatea Uniunii Latine în ultimii doi ani, a fost discutat raportul financiar, bugetul UL pentru anii 2011-2012. S-a constatat că Uniunea Latină trece o fază foarte dificilă din punct de vedere financiar. Unele ţări donatoare de bază, cum ar fi Mexic şi Argentina, în prezent, nu sunt în stare să suporte sprijinul acordat de altădată. Totodată, dat fiind insuficienţa financiară, Congresul a decis închiderea a 6 reprezentanţe ale Uniunii Latine, inclusiv în Republica Moldova şi România.