joi, septembrie 06, 2012

Convenţii internationale

I.  Convenţii UNESCO
  1. Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, Haga, 14.05.1954, împreună cu Protocolul din 14.05.1954 şi Protocolul II din 26.03.1999 la Convenţie, ratificată de către Republica Moldova prin Legea  nr.597-XIV din 24.09.1999 (Variante oficiale in: Engleză-Franceză-Rusă, Primul protocol-EG, FR, RU, Al doilea protocol - Engleză, Franceză, Rusă)
  2. Convenţia UNESCO asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor  ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale (14.XI.1970, Paris), ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 141-XVI din 21.06.2007. (Variante oficiale in: EnglezăFranceză; Rusă).
  3. Convenţia UNESCO privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (16.11.1972, Paris), (Variantă ROM) ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 1113-XV din 06.06.2002. (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Franceză; Rusă; Rusă;).
  4. Convenţia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (10.02.2003, Paris), ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.12-XVI din 10.02.2006. (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Rusă).
  5. Convenţia UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii de expresii culturale (20.10.2005, Paris), ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.258-XVI din 27.07.2006.   (Variante oficiale in: Engleză; France; Rusă)    
II.  Convenţii Europene
  1.  Convenţia culturală europeană din 19.12.1954, Paris (Ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 98-XIII din 12.05.1994  (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Rusă)       
  2. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei din 03.10.1985, Granada (ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 533-XV din 11.10.2001) (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Rusă)
  3. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizută) din 16.01.1992, La Valetta (ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 533-XV din 11.10.2001) (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Rusă)
  4. Convenţia  europeană a peisajului din 20.10.2000, Florenţa (ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 536-XV din 12.10.2001) (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Rusă)
  5. Convenţia-cadru europeană privind valoarea patrimoniului cultural  pentru societate, adoptată la 27.10.2005 la Faro (ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 198-XVI din 26.09.2008) (Variante oficiale in: Engleză; Franceză; Rusă)
                                                          II.  Alte acte