vineri, noiembrie 02, 2012

A VIII-a Conferinţă a Miniştrilor Culturii din ţările Europei de Sud-Est în domeniul Patrimoniului Cultural, Sofia, Bulgaria, 24-25 Octombrie 2012În perioada 24-25 Octombrie 2012 la Sofia, Bulgaria, s-au desfăşurat lucrările celei de-a VIII-a Conferinţe Ministeriale în domeniul Patrimoniului Cultural al Europei de Sud-Est sub genericul “Patrimoniul Imaterial pentru Dezvoltare Durabilă”.
Delegaţia Ministerului Culturii al Republicii Moldova la conferinţa de la Sofia a fost condusă de către viceministrul culturii, prof univ. dr. hab. Gheorghe Postică. Din componenţa delegației au făcut parte: dr. Varvara Buzilă, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial şi dl Andrei Chistol, şeful Secţiei cooperare internaţională în domeniul politicilor culturale a Ministerului culturii.
 Reuniunea ministerială de la Sofia se înscrie în seria conferinţelor ministeriale dedicate patrimoniului cultural în regiunea Europei de Sud-Est, iniţiate în anul 2004 la Mostar, cu suportul Guvernului Italiei, în cooperare cu UNESCO (Oficiul UNESCO cu sediul la Veneţia) şi urmate de conferinţele de la Veneţia (Italia, 2005), Ohrid (Republica Macedonia, 2006), Zadar (Republica Croaţia, 2007), Bucureşti (România, 2008), Cetinje (Muntenegru 2010) şi Belgrad (Serbia, 2011).
La conferinţă au participat Irina Bokova, director general UNESCO, miniştrii culturii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Turcia, Italia (în calitate de susţinător şi finanţator al iniţiativei), Armenia (în calitate de observator), reprezentanţi ai UNESCO şi ai Uniunii Europene.
În cadrul Forumului, viceministrul culturiiGheorghe Postică a ţinut un discurs în probleme ce ţin de salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. S-a menţionat că Patrimoniul cultural imaterial din Europa de Sud-Est constituie o dimensiune esenţială a identităţii fiecărei ţări şi, o contribuţie decisivă la crearea identităţii regionale. S-a specificat, de asemenea, necesitatea adoptării în sud-estul Europei a unei atitudini solidare faţă de moştenirea culturală comună, care în calitatea de tezaur general uman oferă o baza pentru dialog, cunoaştere reciprocă şi dezvoltare.
La finalul lucrărilor conferinţei miniştrii culturii din ţările Europei de Sud-Est au adoptat Declaraţia de la Sofia: “Patrimoniul Imaterial pentru Dezvoltare Durabilă”, prin care Părţile au convenit asupra mai multor aspecte ce ţin de domeniul cultural.
S-a reafirmat angajamentul de a spori cooperarea regională în domeniul culturii, creativităţii şi patrimoniul cultural, concepute ca resurse şi promotoare pentru dialogul, coeziunea socială, integrare şi dezvoltare durabilă;
S-a subliniat importanţa culturii pentru dezvoltare şi contribuţia sa la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului;
S-a făcut o chemare către guverne de a integrare cultura în politicile şi strategiile de dezvoltare;
S-a recunoscut contribuția semnificativă a culturii ca sector, care prin patrimoniul cultural material şi imaterial, industriile culturale şi creative şi infrastructurile culturale, poate contribui la atingerea dezvoltării durabile în ceea ce priveşte reducerea sărăciei, egalitatea de gen, incluziune socială şi durabilitatea mediului;
Au fost salutate activităţile regionale lansate în Europa de Sud-Est de către Directorul General al UNESCO în cadrul iniţiativei globale "Cultura - o punte pentru dezvoltare", în scopul promovării creativităţii, artelor şi patrimoniului cultural ca instrumente pentru dialogul intercultural şi dezvoltarea durabilă, prin îmbunătăţirea platformelor de cooperare şi reţele culturale ale profesioniştilor, instituţiilor şi societăţii civile.
S-a subliniat necesitatea de a consolida politicile culturale şi industriile creative, în special, prin punerea în aplicare a Convenţiei privind protecţia şi promovarea diversităţii de expresii culturale (2005);
S-a reiterat că Convenţia Patrimoniul Mondial a Patrimoniului cultural şi natural sărbătoreşte anul acesta aniversarea a 40 de ani şi s-a reafirmat angajamentul de a intensifica eforturile comune pentru îmbunătăţirea administrării patrimoniul mondial UNESCO din sud-estul Europei;
A fost apreciat faptul instituirii sub egida UNESCO la Sofia a Centrului Regional pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din Sud-Estul Europei.
A fost exprimată dorinţa de a coopera pentru protejarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial ca o moştenire partajată şi un promotor pentru dialog intercultural şi dezvoltare durabilă,
A fost reînnoim angajamentul de a desemna reprezentanţi naţionali în Adunarea Generală a Centrului de la Sofia, cu scopul de a contribui la definirea programelor comune de activităţi;
A fost apreciat rolul UNESCO pentru sprijinul acordat prin intermediul programelor naţionale şi regionale de dezvoltare a capacităţilor, punerea în aplicare a Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din 2003 şi coordonarea reţelei regionale de experţi pe patrimoniul cultural imaterial;
A fost apreciată Declaraţia de la cea de-a 6-a reuniune regională anuală a reţelei de experţi pe Patrimoniul Cultural Imaterial (Atena, 10-11 mai 2012);
A fost reînnoită dorinţa de a explora posibilităţile pentru consolidarea cooperării în domeniul protejării şi promovării patrimoniului cultural imaterial şi la pregătirea dosarelor multinaţionale de nominalizare pentru înscrierea în listele UNESCO ale patrimoniului cultural imaterial, precum şi a programelor naţionale şi subregional pentru includerea în Registre a celor mai bune practici de salvgardare;
A fost exprimat acordul asupra necesităţii de a raţionaliza şi consolida coordonarea între platforme de cooperare existente la nivel ministerial privind Patrimoniul Cultural în Europa de Sud-Est.
În final, s-a exprimat angajamentul de a transmite Declaraţia de la Sofia Forumului şefilor de Stat din Sud-Estul Europei care va avea loc la Ohrid în anul 2013.