duminică, ianuarie 08, 2012

A VIII-a reuniune, Istambul, Turcia, 2010

 AVIII-a reuniune, Istambul, 2010: “Coridoare culturale in Europa de sud-est”


Eighth Meeting of the Summit of Heads of State of Southeast European Countries on Cultural Corridors on “Music as a Metaphor of Cultural Dialogue”
○    Declaraţia de la Istambul: “Muzica ca metaforă a dialogului cultural în Europa de Sud-Est”