miercuri, martie 21, 2012

Training - Turism cultural vitivinicol durabil: Formarea formatorilor, Chişinău, Moldova 21-26 martie 2012

Alocuţiunea Dlui Gheorghe POSTICĂ, viceministrul culturii Republicii Moldova
la Trainingul - Turism cultural vitivinicol durabil: Formarea formatorilor, Chişinău, Moldova 21-26 martie 2012

Doamnelor şi Domnilor, Onorată asistenţă,

Înainte de toate, doresc să salut prezenţa dumneavoastră la Seminarul Internaţional: „Consolidarea Capacităţilor de Dezvoltare Durabilă a Turismului de-a lungul Rutelor Culturale", primul seminar de o asemenea anvergură organizat în cadrul Programului Regional Iniţiativa de la Kiev la Chişinău.
Ţin să adresez mulţumiri tuturor organizatorilor acestui Seminar, în particular Consiliului Europei, dnei Madelena GROSSMANN, promotoarea acestei idei, precum şi colegilor de la instituţiile din Republica Moldova şi Ucraina, pentru crearea acestei oportunităţi unice de a ne reuni pentru a reflecta în continuare asupra oportunităţilor de dezvoltare a turismului ca una din componentele esenţiale pentru stabilitate şi dezvoltare durabilă în această regiune. Doresc să îmi exprim speranţa că acest interes se va materializa prin calitatea proiectelor comune ce vor fi dezvoltate şi aprobate şi în viitor.
Cooperarea regională şi multilaterală în promovarea formelor speciale de turism, aşa ca turismul vinicol, cultural, rural, de evenimente, este o premisă pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor din această regiune. Aceste forme de turism au tradiţii bogate în majoritatea ţărilor din această regiune.
În acest context, Republica Moldova dispune de un patrimoniu cultural bogat şi variat, constituit de-a lungul secolelor,întregit de frumuseţea peisajului specific şi care reprezintă o resursă importantă pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a celui cultural.
Din aceste considerente Moldova este pregătită să se implice cît mai plenar în programe de cooperare regională, inclusiv prin participarea la proiectele de cooperare culturală şi de turism.
La ora actuală pentru zonele din Moldova cu o mare concentraţie de monumente istorice, locuri sfinte şi zone de pelerinaj, cu bogate tradiţii spirituale şi cu un patrimoniu etno-folcloric de excepţie, au fost elaborate şi se află în stadiu de implementare mai multe proiecte de itinerare turistice, unele din ele avînd potenţial relevant pentru a putea fi extinse în afara hotarelor ţării.
În perspectiva apropiată intenţionăm să iniţiem un proiect cu colegii din România privind elaborarea unei rute culturale cu tema Aşezăminte monastice rupestre din valea Nistrului şi Dunărea de Jos, axat pe valorificarea complexelor monastice rupestre, amplasate în valea rîului Nistru şi în zona de Nord a Mării Negre. Complexele respective sunt datate cu primul mileniu al creştinătăţii şi denotă o remarcabilă integritate culturală, cu monumente similare din zonele adiacente ale Ucrainei, României şi Bulgariei. Contăm pe faptul că acest proiect foarte complex, care va include cercetarea monumentelor, conservarea şi valorificarea lor, inclusiv ca resursă turistică, va constitui un interes reciproc pentru statele din regiune şi va conduce la realizarea lui cu eforturi comune, iar, în rezultat, la dezvoltarea unui turism mai atractiv şi competitiv cu consecinţe economico-sociale importante.
De asemenea, crearea unor itinerare vinicole regionale, după exemplul Marelui Drum al Mătăsii, oferă posibilităţi largi de cooperare şi, cu siguranţă, va contribui semnificativ atît la evoluţia economică a ţărilor, cît şi la dezvoltarea comunităţilor rurale ale acestora. De aceea, propun să iniţiem un dialog referitor la noile forme ale turismului pentru a schiţa eventualele direcţii de colaborare.
Din acest punct de vedere, pentru extinderea colaborării bilaterale şi multilaterale bazate pe valorificarea din plin a potenţialului cultural şi turistic, pe schimbul de experienţă pozitivă şi bunele practici în domeniul turismului, de informaţii şi resurse turistice, devine oportună construirea unor reţele informaţionale regionale care vor permite crearea unor sinergii benefice şi realizarea unor proiecte comune între statele noastre.
În final, daţi-mi voie să vă mulţumesc pentru participarea la acest seminar, vreau să mulţumesc formatorilor care pe perioada acestui seminar vă vor prezenta dimensiuni noi de dezvoltare durabilă a turismului.
Doamnelor şi Domnilor, îmi permiteţi să-mi exprim şi pe această cale înalta apreciere pentru suportul Consiliului Europei în organizarea acestui Seminar.
Vreau să vă asigur că noi suntem pregătiţi să susţinem şi să contribuim real la realizarea unor proiecte de cooperare culturală, fiind ferm convinşi de semnificaţia patrimoniului cultural ca instrument de dezvoltare durabilă, dar şi ca vector de „creator de poduri" nu doar între cetăţenii europeni, dar şi între trecutul, prezentul şi viitorul Europei noastre.
Vă mulţumesc pentru atenţie.