vineri, aprilie 20, 2012

Consiliul Ministrilor Culturii din Europa de Sud-Est, Belgrad, 20 aprilie 2012

La 20 aprilie 2012, la Belgrad, Serbia, a avut loc ediţia a IX-a a Consiliului Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est. Au participat Miniştrii Culturii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia, oficiali din partea UNESCO, Consiliul Europei, Uniunii Europene şi Consiliul Regional de Cooperare.

La şedinţa de la Belgrad, Republica Moldova, a fost reprezentată de dl Boris FOCŞA, ministrul culturii  şi dl Andrei Chistol, şef al secţiei integrare europeană, relaţii şi proiecte internaţionale.

Pentru Republica Moldova, şedinţa de la Belgrad a fost una istorică, dat fiind acceptarea acesteia, după o perioadă de doi ani de negocieri, în calitate de membru titular al CoMoCoSEE. 
  
Republica Moldova a devenit cea de-a 12 ţară membru al  Consiliul Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est, în rând cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Muntenegru, România,  Serbia, Slovenia şi Turcia.

Subiectul central al Şedinţei de la Belgrad a fost stabilirea instrumentelor şi mecanismelor noi de susţinere a dezvoltării cooperării regionale în domeniului cinematografic, al salvgardării patrimoniului cinematografic şi audiovizual.

Preşedinţia-în-Exerciţiu a Consiliului, exercitată de Serbia a propus crearea unui Fond Regional de finanţare a filmelor de bugete mici, acest lucru urmînd să consolideze cooperarea regională în domeniul cinematografic şi să contribuie la realizarea obiectivului Uniunii Europene privind crearea unei Europe Creative.

Dl Boris FOCŞA, a susţinut iniţiativa Preşedinţiei-în-Exerciţiu a Consiliului privind crearea Fondului Regional de finanţare a filmelor, menţionînd că “Republica Moldova se va implica plenar în realizarea acestui obiectiv, iar  acest format de cooperare va permite cineaştilor din Republica Moldova să realizeze coproducţii cinematografice comune cu cineaşti din ţările sud-est europene”.

La finalul lucrărilor Consiliul a adoptat o Declaraţie prin care miniştrii culturii din Europa de Sud-Est se pronunţă în favoarea dezvoltării industriilor culturale, sprijinirea cinimatografiei şi audiovizualului.