miercuri, septembrie 12, 2012

Conferinţa ministerială din Europa de Sud-Est: „Patrimoniul cultural: o punte spre viitor”

      I-a reuniune, 2004, Mostar (Mostar Action Plan)
A II-a reuniune, 2005, Venezia
A III-a reuniune, 2006, Ohrid
A IV-a reuniune, 2007, Zadar
A V-a reuniune, 2008, Bucureşti, România
A VI-a reuniune, 2010, Cetinje, Muntenegru (Cetinje Action Plan)
A VII-a reuniune, 2011, Belgrad, Serbia (Declaraţia de la Belgrad)
A VIII-a reuniune, 2012, Sofia, Bulgaria (Declaraţia de la Sofia)

Programul de cooperare tehnică şi consultanţă al Consiliului Europei http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/