vineri, ianuarie 03, 2014

Componenţa Comisiei Naţionale Arheologice

1. Gheorghe Postică, Prof. univ. Dr. hab., Viceministru al culturii - preşedinte
2. Eugen Sava, Conf. univ., Dr. hab., Director al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei -    vicepreşedinte
3. Silvia Cebotari, Consultant principal al Ministerului Culturii – secretar
4. Ion Niculiţă, Prof. univ. Dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova
5. Oleg Leviţchi, Conf. cercet., Dr. hab., Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
6. Valeriu Cavruc, Conf. univ. Dr., Universitatea de Stat din Moldova
7. Nicolai Telnov, Conf. cercet., Dr., Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
8. Igor Manzura, Conf. univ. Dr., Şcoala Antropologică Superioară
9. Ion Tentiuc, Conf. univ. Dr., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
10. Sergei Covalenco, Conf. cercet., Dr., Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
11. Aurel Zanoci, Conf. univ. Dr., Universitatea de Stat din Moldova
12. Vlad Vornic, Conf. cercet., Dr., Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director general al Agenţiei Naţionale Arheologice
13. Sergiu Musteaţă, Conf. univ. Dr., Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion Creangă”