vineri, decembrie 22, 2017

Parlamentul Republicii Moldova a completat legislația administrației publice locale cu dispoziții din domeniul patrimoniului cultural

La 21 decembrie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat proiectul Legii nr. 482 privind modificarea și completarea unor acte legislative propusă de Guvern la inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Prin acest document, legislația din domeniul administrației publice locale este armonizată la prevederile legale din domeniul patrimoniului cultural.
Sunt completate articolul 4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă și articolele 14, 29, 43 și 53  din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală cu prevederi referitoare la domeniile proprii de activitate, competențele și atribuțiile autorităților publice locale în probleme de protejare a patrimoniului cultural.
Sunt stabilite competențele consiliilor locale și ale consiliilor raionale, atribuțiile primarilor și ale președinților de raioane în domeniul protejării patrimoniului cultural.

Legea face un pas important în direcția formării mecanismelor de  protejare a patrimoniului cultural național.