joi, octombrie 16, 2008

Publicații

Lucrări ştiinţifice:  
 • În total 193 lucrări, inclusiv: 6 monografii, 4 volume colective, 2 manuale, 7 pliante muzeografice, 2 dosare de patrimoniu cultural, 75 articole de specialitate, 29 rapoarte științifice de săpături arheologice, 68 rezumate/note/prefațări.
Lucrări ştiinţifico-didactice şi de publicistică: 
 • 34 articole științifco-didactice și 14 de popularizare.
Cărţi de autor:
 • Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2007, 484 p. 
 • Orheiul Vechi: Cercetări arheologice 1996-2001, Iaşi, Ed. Univ. Al. I. Cuza, 2006, 229 p.
 • Istoria Românilor. Epoca antică şi medievală. Manual pentru clasa a X-a de liceu. Ediţia I-a, Chişinău: Ed. Civitas, 2001; Ediţia a II-a, 2002, 208 pag.; 2003, 208 p. (colab. Demir Dragnev).
 • Mănăstirea Căpriana de la întemeiere până în zilele noastre. Chişinău: Ed. ULIM, 2000, 80 p. (ed. a II-a 2003).
 • Căpriana. Repere istorico-arheologice. Chişinău: Ed. Ştiinţa, 1996, 112 p. (colab. N. Constantinescu)
 • Civilizaţia veche românească din Moldova. Chişinău: Ed. Ştiinţa, 1995, 80 p.
 • Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca). Chişinău: Ed. Universitas, 1994, 238 pag.
Cărţi în colaborare:
 • Peisajul Cultural Orheiul Vechi / Coord. științ. Gheorghe Postică; Autori: Gh. Postică, N. Boboc, L. Chirică, V. Buzilă, Şt. Lazu, N. Corcimari, N. Zubcov, Chişinău, CEP USM, 2010, 138 p.
 • Mereni – istoria unui sat răzăşesc (coordonator ştiinţific, coautor), Chişinău: Ed. Atelier, 2004, 355 p. (autori: V. Stăvilă, E. Sava etc.)
 • Dicţionar de Istorie /A. Agachi, I. Caşu, D. Dragnev, E. Dragnev, V. Pâslariuc, N. Enciu, O. Munteanu, Gh. Postică, Ed. a II-a revăzută, Chişinău: Civitas, 2007, 416 p.
Pliante muzeistice:
 • Orheiul Vechi: ghid turistic, Chişinău, 2005, 24 p. (Ed. a II-a, 2007). 
 • Orheiul Vechi. Tourist guide. Chişinău, 2004, 24 p. (Ed. a II-a 2008).
 • Mănăstirea Căpriana. Scurt istoric. Chişinău, 2008, 8 pag. 
 • Mănăstirea Căpriana. Chişinău, 2008, 4 pag.