luni, octombrie 20, 2008

Teze de doctorat Gh.Postică

Teza de doctor habilitat în istorie: „Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII)”. Specialităţile: 07.00.06 – Arheologie şi  07.00.02 – Istoria Românilor.

Susţinută la 7 septembrie 2007 la Universitatea de Stat din Moldova.

Referenţi oficiali: Victor Spinei, Membru Corespondent al Academiei Române, profesor universitar, doctor în istorie,  Institutul de Arheologie al Academiei Române – filiala Iaşi; Andrei Eșanu, Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor cercetător, doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Ştefan Olteanu, profesor universitar, doctor în istorie, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti; Ioan Caproșu, profesor universitar, doctor în istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi.
Comisia de doctorat: Președinte - Eugen Sava, doctor habilitat în istorie; Secretar - Aurel Zanoci, doctor în istorie, Membri - Ion Niculiță, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Dan Gh.Teodor,  profesor universitar, doctor în istorie, Demir Dragnev, Membru Corespondent al Academie de Științe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Pavel Parasca, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Ion Eremia, profesor universitar, doctor habilitat în istorie.  

Teza de candidat în științe istorice: "Глиняная посуда Центральной Молдавии конца I – начала II тысячилетия н. э. как исторический источник" [=Ceramica medievală timpurie din Moldova Centrală de la sfârşitul mileniului I – începutul mileniului II e.n. în calitate de sursă istorică]. Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie.

Susţinută la 4 aprilie 1988 la Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova. 

Referenți oficiali: Svetlana Pletniova, profesor universitar, doctor în științe istorice, Institutul de Arheologie al Academiei de Științe a URSS, Nicolai Bulatov, candidat în științe istorice, Muzeul de Stat de Istorie al URSS. 
Comisia de doctorat: V.L. Janin, Membru Corespondent al Academiei de Științe a URSS - președinte al comisiei; G.A. Fiodorov-Davîdov, doctor în științe istorice; L.B. Zasedateleva, candidat în științe istorice - secretar al comisiei; M.N. Guboglo, doctor în științe istorice; D.A. Avdusin, doctor în științe istorice; C.I. Kozlova, doctor în științe istorice; I.T. Kruglikova, doctor în științe istorice; L.R. Kyzlasov, doctor în științe istorice; G.E. Markov, doctor în științe istorice; N.V. Rândina, doctor în științe istorice; E.N. Cernâh, doctor în științe istorice; I.V. Jațenko, candidat în științe istorice; G.G. Grofmov, candidat în științe istorice.