vineri, iunie 25, 2010

Summitul „Coridoare Culturale” al Şefilor de Stat din Europa de Sud-Est, Istambul, 24.06.2010

            La 23 iunie 2010 la Istambul (Turcia) a avut loc Reuniunea a VIII-a a Summit-lui Şefilor de Stat din Europa de Sud-Est „Coridoare Culturale”, precedat de Reuniunea a XIII a Summit-lui Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), precum şi de o Reuniune a experţilor din statele participante în domeniul culturii.
      Delegaţia Republicii Moldova, participantă la Summit-lui „Coridoare Culturale în Europa de Sud-Est” şi la Reuniunea experţilor în domeniul culturii, a fost reprezentată de dl Gheorghe POSTICĂ, viceministru al culturii şi dl Andrei Chistol, şef Secţie Integrare Europeană, Relaţii şi Proiecte Internaţionale din cadrul Ministerului Culturii.
   
   În alocuţiunea dlui Gheorghe POSTICĂ ţinută în cadrul Summit-lui „Coridoare Culturale”, s-a menţionat că Republica Moldova acordă o atenţie deosebită cooperării culturale sud-est-europene, iar participarea noastră activă la procesele şi iniţiativele din această zonă este determinată de faptul că ele constituie pentru Republica Moldova mecanisme şi instrumente complementare de realizare a unui obiectiv clar stabilit: avansarea pe calea integrării culturale în Uniunea Europeană.
      Avînd în vedere că, în regiunea sud-est europeană, până în prezent, sunt oficial sunt desemnate nouă Coridoare Culturale, dl Gheorghe POSTICĂ a reiterat interesul Republicii Moldova de a se ataşată la sistemul de Coridoare Culturale al Europei de Sud-Est (prin coridoarele „pontic” şi „dunărean”), fiind gata să se implice activ în procesele de cercetare, valorificare şi promovare a moştenirii culturale comune, care derivă în mare măsură şi din legăturile multimilenare ale spaţiului carpato-balcanic cu civilizaţiile din exterior.
      În acelaşi context, s-a propus revitalizarea a încă două Coridoare Culturale, de o semnificaţie deosebită pentru Republica Moldova: „Coridorul „baltico-pontic” - care din cele mai vechi timpuri vehicula valori culturale pe axa Nord-Sud, în special prin artera râului Nistru, dinspre Marea Baltică spre Marea Neagră, fiind una dintre căile de bază de pătrundere a germanilor şi slavilor vechi în Balcani şi una din căile de pătrundere a varegilor la greci şi Coridorul „stepa euro-asiatică” - care vehicula valori culturale dinspre Est spre Vest, prin  regiunea de stepa a spaţiului pruto-nistrean, pornind din Asia Centrală, prin Nordul Mării Negre pentru a ajunge în Europa Centrală şi de Sud-Est fiind calea de penetrare în aceste zone a civilizaţiilor nomazilor şi de altă factură din Orient, fapt atestat din epoca eneoliticului până în evul mediu.
      În cadrul celei de-a VIII-a Reuniuni a Summit-ului Şefilor de Stat din Europa de Sud-Est ,,Coridoare Culturale” a fost adoptată Declaraţia „Muzica, metaforă a dialogului cultural din Europa de Sud-Est”.
      În context, dl Gh. Postică a subliniat „importanţă promovării valorilor culturale imateriale, a circulaţiei active a acestora în Sud-Est-ul Europei, inclusiv a muzicii, care prin calităţile sale formează trăsături comune pentru întreaga regiune, reprezentînd astfel, unul din pilonii de bază în formarea identităţii balcanice. Or, muzica a fost şi va rămîne pe viitor un factor fundamental în promovarea dialogului intercultural din Europa de Sud-Est”.
      S-a precizat, de asemenea,  că Republica Moldova va contribui pe deplin la atingerea obiectivelor trasate în Declaraţia de la Istambul, exprimându-şi speranţa ca acestea vor contribui la realizarea unor proiecte concrete, unele dintre ele fiind organizarea unor festivaluri de muzică, schimburi de spectacole, expoziţii de artă, programe audio-vizuale etc.


Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO at the 8th Regional Summit of Heads of State of South East Europe Istanbul, 23 June 2010