sâmbătă, octombrie 28, 2017

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege privind completarea legislației APL cu dispoziții referitoare la protejarea patrimoniului cultural

La 27 octombrie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a examinat și aprobat în prima lectură proiectul de lege nr. 482 privind  completarea unor acte legislative, prezentat de către viceministrul educației, culturii și cercetării Gheorghe Postică.
Prin acest proiect se prevede completarea art. 4 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă și a art. 14, 29, 43 și 53  din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală cu dispoziții referitoare la domeniile proprii de activitate, competențele și atribuțiile autorităților publice locale în probleme de protejare a patrimoniului cultural.
Proiectul de lege stabilește competențele Consiliilor locale și Consiliilor raionale, atribuțiile primarilor și președinților de raioane în domeniul patrimoniului cultural.
Scopul proiectului de lege este de a armoniza și a aduce în concordanță legislația privind administrația publică locală cu cea din domeniul patrimoniului cultural, inclusiv, cu prevederile legale prevăzute în Legea nr. 218 din 17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, Legea nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor, Legea nr. 192 din 30.09.2011 a monumentelor de for public, Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural mobil național și Legea nr. 58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.