sâmbătă, noiembrie 11, 2017

Proiect Hotărâre Parlament privind aprobarea Registrului național al monumentelor de for public

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat proiectul Registrului național almonumentelor de for public în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(2), lit. a) din Legea monumentelor de for public nr.192 din 30 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art.569).
Proiectul respectiv al Hotărârii Parlamentului constă din 2 (două) articole.
Primul articol stipulează aprobarea Registrului național al monumentelor de for public (în continuare Registru). Cel de-al doilea articol propune operarea unor modificări în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (în continuare Registrul monumentelor RM) aprobat prin HP nr. 1531-XII din 22.06.1993.
Registrul este întocmit în contextul preluării/extragerii operelor de artă plastică monumentală înscrise în Registrul monumentelor RM, în baza studiului în teren cu perfectarea fișelor de evidență preliminară ale acestora.
La elaborarea Registrului s-a ținut cont de noțiunile de bază referitor la monumentele de for public descrise în art. 2 din Legea monumentelor de for public, precum și de rezultatul evaluării de către Consiliul Național al Monumentelor de For Public (CNMFP) de pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a monumentelor propuse de a fi clasate în categoria A, conform următoarelor criterii: 1 - valoarea artistică şi urbanistică a monumentului, 2 - valoarea memorial-simbolică și 3 – vechimea.
Totodată, având în vedere crearea Registrului în baza monumentelor de for public preluate din Registrul monumentelor RM, respectivele monumente se propun a fi excluse din acesta. Excepție, făcându-se pentru acele opere de artă plastică monumentală, care au și valoare istorică, după cum urmează: Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt (1928) și Bustul lui Alexandru Pușkin (1885), Chișinău; Monumentul lui Vasile Lupu, 1936, Orhei; Semn comemorativ pe locul stingerii din viață la 5 octombrie 1791 a principelui G. Potemkin de Taurida, 1791, Rădenii Vechi; Monument eroilor bătăliei de la Cahul din 1770 (1849) și Monumentul contelui Semen Voronţov (1845-1849) din Vulcănești; Semn comemorativ pe locul decesului hatmanului polonez Stanislaw Zolkiewsky la 1620, sec. XVIII, s. Berezovca, com. Calarașovca;  Semn comemorativ „Stâlpul cărăuşului”, sec. XVIII, com. Rogojeni, raionul Șoldănești. Aceste monumente vor fi înscrise în ambele registre.
Prin urmare, în proiectul hotărârii Parlamentului se propune operarea următoarelor modificări în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat:
La compartimentul „Municipiul Bălți”: poziția 30A se exclude și se va înscrie în Registrul local al monumentelor de for public din municipiul Bălți; pozițiile 33, 34, 35 și 37 se exclud pe motivul înscrierii lor în Registru; poziția 36 se exclude deoarece lucrarea de artă plastică monumentală respectivă (Mozaic „Drumuri”, 1972) nu se înscrie în noțiunea de monument de for public, fiind amplasată în interiorul clădirii Î.S. „Gările și Stațiile Auto”.
La compartimentul „Municipiul Chișinău”: pozițiile 12, 13, 27, 32, 35, 46, 284, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295,  299, 300, 301, 302, 304, 314, 318, 323, 387A, 387B, 387C, 387D, 387E, se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
poziția 36 se exclude, deoarece în rezultatul studiului s-a determinat că blocul locativ din adresa respectivă nu corespunde criteriilor de clasare pentru monumentele istorice, iar obiectivul prevăzut la această poziție (la momentul elaborării Registrului monumentelor RM din 1993) era doar placa comemorativă lui Anatol Corobceanu (1992), care, actualmente nu a fost identificată;
pozițiile 298, 303, 315, 319, 415 se exclud deoarece nu au fost identificate monumente/opere monumentale pe adresele respective;
pozițiile  272, 297, 305, 306, 307, 312, 313, 316, 325, 385, 386,  387, se exclud deoarece reprezintă lucrări de artă plastică monumentală amplasate în interiorul unor edificii, fie ca parte integrantă, fie ca lucrări de artă plastică decorativă, astfel, nu se înscriu în noțiunea de monument de for public;
poziția 281 se modifică prin excluderea din coloana 3 a sintagmei „Placa comemorativă Bogdan P. Hașdeu”, deoarece nu există o asemenea placă.
         La compartimentul „Municipiul Bender”: poziția 24 se exclude deoarece monumentul respectiv nu corespunde  noțiunii de monument de for public; pozițiile 35, 37 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru.
        La compartimentul „Municipiul Tiraspol”: pozițiile 41, 46, 47, 48, 49, 58 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
        La compartimentul „Zona de Centru”:
raionul Anenii Noi, poziția 11 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru; poziția 13 se exclude  pe motivul neidentificării respectivului monument;
raionul Călărași, poziția 196 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Criuleni, pozițiile 240, 335 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Grigoriopol, poziția 474 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Hîncești, poziția 612 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Ialoveni, poziția 685 se exclude pe motivul neidentificării unui asemenea monument în localitate; poziția 791 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Nisporeni, pozițiile 874, 905, 946 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Orhei, pozițiile 1106, 1008, 1161 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; poziția 1196 se exclude pentru că opera respectivă nu corespunde noțiunii de monument de for public;  poziția 1006 se modifică și va avea următorul cuprins:

1006
 Orhei
 bd. Mihai Eminescu       nr. 2
  Monumentul domnitorului  Vasile Lupu
1936
Ist. Artă
  N
 
  raionul Slobozia, pozițiile 1281, 1295 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; poziția 1300 se exclude deoarece monumentul respectiv nu se înscrie în noțiunea de monument de for public;
raionul Strășeni poziția 1352 se exclude  deoarece nu a fost identificat monumentul pe adresa respectivă;
raionul Telenești poziția 1450 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Ungheni poziția 1576 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru; poziția 1685 se modifică și va avea următorul cuprins:

 1685
Rădenii Vechi,
(extarvilan)
Semn comemorativ pe locul decesului la 5 octombrie 1791 a principelui G.A. Potiomkin de Taurida
1791
Ist. Artă
N

La compartimentul „Zona de Nord”:
raionul Briceni, pozițiile 8 și 61 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Drochia, pozițiile 529, 556 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; poziția 635 se exclude, și se clasează în Registrul local al monumentelor de for public din r-nul Drochia;
raionul Edineț, poziția 849 se exclude deoarece nu mai există în teren;  pozițiile 969, 970 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Fălești, poziția 1046 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Florești, pozițiile 1247, 1320, 1463, 1464 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Glodeni, poziția 1496 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru; pozițiile 1497, 1498 se exclud pe motivul declasării monumentelor respective din categoria A în categoria B cu înscrierea acestora în Registrul local al monumentelor de for public din r-nul Glodeni;
raionul Ocnița, poziția 1657  se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Rîbnița, pozițiile 1979, 2012, 2027 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Rezina, poziția 1831 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Rîșcani, pozițiile 2076, 2145 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Sîngerei, pozițiile 2282, 2356, 2415 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; poziția 2458 se exclude  deoarece monumentul nu există în teren;
raionul Soroca, pozițiile 2635, 2670 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; poziția 2639A se exclude și se va înscrie în Registrul local al monumentelor de for public din r-nul Soroca;
raionul Șoldănești poziția 2870 se exclude deoarece monumentul nu corespunde criteriilor noțiunii de monument de for puplic; poziția 2951 se exclude deoarece nu a fost identificat asemenea monument.
La compartimentul „Zona de Sud”:
raionul Cahul, pozițiile 28, 384, 406, 411 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Căușeni, poziția 170 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Căinari, poziția 87 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Ștefan-Vodă, pozițiile 284, 302, 356 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; poziția 303 se exclude deoarece monumentul nu a fost identificat;
raionul Taraclia, poziția 359 se exclude pe motivul înscrierii monumentului respectiv în Registru;
raionul Ceadîr-Lunga, poziția 176, 191 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru;
raionul Vulcănești, pozițiile 384, 406, 411 se exclud pe motivul înscrierii monumentelor respective în Registru; pozițiile 380 și 381 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 380
 Vulcăneşti,
 (în extravilan)
  Monument eroilor bătăliei de   la Cahul din 1770
1849
Ist. Artă
N
 381
 Vulcăneşti,
(în extravilan,                   2 km de la oraș)
Monument contelui                     S.R. Voronţov
1845-1849
Ist. Artă
N

Registrul național și documentația elaborată în scopul inventarierii se prevede a fi  utilă nu doar pentru evidența monumentelor dar și pentru protecția acestora, având în vedere prevederile delimitării terenului monumentelor de for public, elaborării planurilor zonelor de protecție a monumentelor, cu înregistrarea acestora în baza de date la Cadastru. În așa mod, aceste documentații vor fi utilizate și pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice ale localităților Republicii Moldova.