luni, octombrie 24, 2011

Colocviul „Originile latinităţii: cazul României şi al Republicii Moldova”, Alba-Iulia, 21-22 octombrie 2011


La 21-22 octombrie 2011, la Alba-Iulia, a avut loc Colocviul Internaţional cu genericul: „Originile latinităţii: cazul României şi al Republicii Moldova”.

Colocviul a fost organizat de Uniunea Latină, în comun cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, Consiliul Judeţean Alba şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Alba - Hunedoara. 

La eveniment au participat oameni de cultură, academicieni, ambasadori, scriitori, lingvişti şi artişti din Franţa, Italia, Spania, Brazilia, Republica Moldova şi România.
 
Proiectul a fost iniţiat de Uniunea Latină, organizaţie internaţională cu sediul central la Paris. Uniunea Latina este o organizaţie internaţională fondata în anul 1954 ce reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Printre personalităţile care au participat la lucrările colocviului se numără E.S. Oleg Serebrian, preşedintele Congresului Uniunii Latine şi Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, dl Jose Luis Dicenta, secretarul general al Uniunii Latine, dl Gheorghe Postică, viceministru al Culturii al Republicii Moldova, dl Vasile Timiş, secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României, E.S. Nicolae Manolescu, ambasador al României la UNESCO, academicianul Marius Sala, reprezentantul Uniunii Latine în România, Anatol CIOBANU, academician, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Elena PRUS, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, Director al Institutului de Cercetări filologice şi Interculturale al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Ion NEGREI, Istoric, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, redactor-şef al revistei “Cugetul”, Petru NEGURĂ, Doctor în sociologie (EHESS, Paris), Lector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Marco Lucchesi, membru al Academiei de Litere din Brazilia şi profesor la Universitatea Federală din Rio de Janeiro, Yves Rouquette, scriitor din Franţa, dar şi numerosi alţi specialişti din România, Republica Moldova, Italia, Franta.

În cadrul colocviului reprezentanţii Republicii Molodva Gheorghe Postică, Ion Negrei, Elena Prus, Anatol Ciobanu şi Petrzu Negură au prezentat rapoarte pe diverse probleme ale latinităţii.


________________________________________________________________________


Roumanie et Moldavie, les sources de la latinité

România şi Moldova,  izvoare ale latinităţii

21 et 22 octobre 2011, Alba-IuliaProgramme
_________________________________________________________________________________________

Vendredi 21 octobre 2011
Matinée
9h-10h : Séance inaugurale

Président de séance : S. Exc. Monsieur l’Ambassadeur Nicolae Manolescu
Discours
Monsieur JosÉ Luis Dicenta, Secrétaire général de l’Union Latine
Monsieur Vasile Timiş, Vice-ministre de la Culture de Roumanie

10h-10h30 : Ioan-Aurel Pop, Académicien Historien, Roumanie : România şi românii în Europa: între Occidentul latin şi Orientul bizantin (Les Roumains au Moyen Age - entre l'héritage de la latinité occidentale et la réalité slave orientale)


11h – 11h 30 : Pause Café

11h30– 12h : Marco Lucchesi, membre de l’Académie de Lettres du Brésil et professeur à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro : O latinitate la plural  (Une Latinité au pluriel)

12h – 12h 30 : Marius Sala, Académicien Linguiste, Roumanie : Despre unitatea limbilor romanice. (Sur l'unité des langues romanes)

12h30 – 13h : Débat

13h-15h : Repas

Après-midi
Président de séance : S. Exc. Monsieur l’Ambassadeur Oleg Serebrian

15h-15h30 : Anatol Ciobanu, Linguiste, République de Moldavie : Încercări de deromanizare ale limbii româme din Republica Moldova (Essais de déromanisation de la langue roumaine en République de Moldavie)

15h30-16h : Alexandra Ciocârlie, Latiniste, Roumanie : Difficiles nugae: elemente clasice in Pseudokinegetikos, de Alexandru Odobescu (Difficiles nuages: éléments classiques dans Pseudokinegetikos, d'Alexandru Odobescu)

16h-16h15 : Pause

16h15 – 16h45 : Elena Prus, prof. univ. dr. en Philologie, République de MoldavieCulturile transfrontaliere în dramaturgia românească şi moldovenească (Les cultures transfrontalières dans l’écriture dramaturgique roumaine et moldave).

16h45 - 17h15 : Yves Rouquette, Écrivain, France : Les occitans et l’Union Latine  (Occitanii şi Uniunea Latină)
                  Jean Claude Martinez, photographe, France

17h30 : Cocktail + Exposition « Les Latins », Exposition de Jean-Claude Martinez et Yves Rouquette, au Muzeul Naţional al Unirii

Dîner

Samedi 22 octobre 2011

Matinée
Président de séance : Monsieur l’Académicien Ioan-Aurel Pop

9h30 – 10h : Aldo Schiavone, Historien, Italie : Prezenţă romană şi continuitate în istoria Europei. Modelul “clasicilor” (Presenza romana e continuità nella storia d’Europa. Il modello del ‘classico’)

10h – 10h30 : Petru Negură, docteur en Sociologie, Université Pédagogique d’Etat «Ion Creangă», République de Moldavie: Politicile lingvistice în Republica Sovietică Moldovenească din epoca stalinistă (1924-1956) - între „moldovenizare” şi „românizare” (Les politiques linguistiques en République Soviétique Moldave à l’époque stalinienne (1924-1956) - entre «moldavisation» et «roumanisation »)

10h30 – 11h : Pause Café

11h-11h30 : Emilian Galaicu Păun, écrivain, République de Moldavie : L-am tradus pe Roland Barthes (J’ai traduit Roland Barthes)

11h30 – 12h : Débat

12h : Cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa à Monsieur l’Ambassadeur Nicolae Manolescu

13h : Déjeuner

Après-midi :
Visite de la ville d’Alba-Iulia
18h :    - départ pour Cetatea de Balta
Dégustation de vin dans l'un des vignobles les plus célèbres d'Alba  et du pays :  Jidvei Cetatea de Balta.
 Dîner